تناسب واقعی برای تیپ های گوناگون
ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱٠ اسفند ۱۳۸٦  

انواع فرم بدن را می توان به سه گروه تقسیم کرد: اکتومورف، اندومورف، مزومورف. اندام شما در هر یک از این گروه ها که جای بگیرد، باید نرمش های مربوط به همان نوع اندام را انجام دهید، تا بتوانید . . .


کلمات کلیدی: تناسب اندام
تقویت عضلات پشت
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ٩ اسفند ۱۳۸٦  

حرکاتی که در این جا به آن می‌پردازیم، سبب تقویت عضلات پشتی بدن به خصوص عضلات سرینی می‌شود.


ارتقای کیفیت زندگی و مجلس
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۸ اسفند ۱۳۸٦  

کیفیت زندگی به طور معمول دربرگیرنده مجموعه‌ای از تجارب ذهنی است که هر فرد از زندگی خود و شرایطی که در آن قرار دارد، ارایه می‌دهد. کیفیت زندگی آمیزه‌ای است از رضایت‌مندی فرد از کارایی‌اش و ارتباطات فعال یا غیرفعالی که با محیط پیرامون‌اش دارد. کارایی فرد در کیفیت زندگی دارای چهار جنبه اصلی شامل عملکرد جسمانی، عملکرد روانی، عملکرد اجتماعی و وضعیت شغلی است.


کلمات کلیدی: کیفیت زندگی