وزیر بهداشت اولین پرسش ملی نظام سلامت را مطرح کرد
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱٩ فروردین ۱۳۸٧  


وزیر بهداشت در مراسم افتتاح بانک ایده سلامت اولین پرسش ملی نظام سلامت را با عنوان چه روشی را برای افزایش مشارکت مردم در بهبود خدمات سلامت در مراکز خیریه و غیر دولتی پیشنهاد می کنید، مطرح کرد.


کلمات کلیدی: پرسش ملی ،نظام سلامت