الفبای پرستاری حرفه ای
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  

توانائی برقراری ارتباط موثر بین پرستار و مددجو ، نکته اول و اساسی

مراقبت حرفه ای می باشد

این ارتباط شروع اعتماد وپذیرش مددجو نسبت به پرستارش است

با توجه به وسعت انواع رفتارها ، می توان انواع پاسخ ها را انتظار داشت 


کلمات کلیدی: