شكل گيري تشكل هاي حرفه اي

در سالهاي اخير و در سطح حرفه هاي گوناگون و به همت حرفه اي گرايان همان حرفه ها انجمن هاي حرفه اي يكي پس از ديگري شكل مي گيرند و فعاليت خود را آغاز مي كنند

بااين همه ناظري كه از بيرون عملكرد اين تشكلها را پي مي گيرد ، در مي يابد كه به رغم بعضي از اين تشكلها كه با شتابي در خور تحسين در مسير حرفه اي گرايي به پيش ميتازند اما هنوز درك روشني از نحوه ساختن و اداره انجمن هاي حرفه اي در سطح گسترده شكل نگرفته است و در حاليكه حل مشكلات اجتماعي از جمله در گروي ارتقاء حرفه اي گرايي تمام حرفه هاست و پيش شرط ارتقاء حرفه اي گرايي  نيز شكل گيري تشكل هاي حرفه اي است اين وظيفه مبرم بر عهده حرفه اي گرايان تمام حرفه هاست كه در اين زمينه يعني ساختن انجمنهاي حرفه اي از هيچ كوششي دريغ نورزند.

http://mehrnurse.persianblog.ir/ پرستاري حرفه اي در سايه مهر/

/ 1 نظر / 14 بازدید
نرگس

سلام واقعا ممنونم که به من سر زديد و جواب سوالم رو داديد ..... بازم منتظرتون هستم.