پرستار كيست؟

ازآسمان پرسيدم پرستار كيست؟   گفت: وسيع تر از من است 

از كوه  پرسيدم پرستار كيست؟           گفت: مقاوم تر از من است

 

از آينه  پرسيدم پرستار كيست؟           گفت: پاك تر از من است

 

از آب  پرسيدم پرستار كيست؟            گفت: زلال تر از من است

 

از مادر  پرسيدم پرستار كيست؟          گفت: مهربانتر از من است

 

از پيامبر پرسيدم پرستار كيست؟        گفت: از تمام يارانم به من نزديك تراست

 

ازخودش پرسيدم پرستار كيست؟         گفت: خادم خدا

http://mehrnurse.persianblog.ir/ پرستاري حرفه اي در سايه مهر/

/ 3 نظر / 12 بازدید
یه پرستار

از متن زيبای شما تشکر ميکنم