بی توجهی بیماران قلبی به توصیه های غذایی

هلث دی : بسیاری از افراد پس از حمله قلبی هم رژیم غذایی خود را رعایت نمی کنند.
به گفته محققان دانشگاه ماساچوست در امریکا، کیفیت غذایی افراد حتی بعد از وقوع یک مشکل قلبی عروقی ، ضعیف است در حالی که این وضعیت و عدم برخورداری از غذای سالم ، آنها را در معرض خطر مشکل قلبی دیگری قرار می دهد. متاسفانه تنها تعداد کمی از بیماران به توصیه های غذایی عمل می کنند و مهمتر این که غالبا بدترین کیفیت غذایی به کسانی مربوط می شود که ریسک فاکتورهای دیگر مانند چاقی و سیگار کشیدن را هم با این رژیم غذایی ناسالم همراه می کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید