حال خوب ؛ حال بد

احوال روحي ما آدميان همانند اوضاع جسمي ما متغير است. همانطور كه گاهي سرما مي خوريم يا معده مان درد مي كند يا گرسنه مي شويم روح ما هم گاهي اوقات كسالت پيدا مي كند.

/>

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در وبلاگ "پنجره‌اي رو به جامعه" به نشاني http://charvadeh.persianblog.ir در ادامه مي‌خوانيد: گاهي بي حوصله مي شويم. گاهي بي‌آنكه دليل خاصي داشته باشد احساس افسردگي مي‌كنيم. در كنار ديگراني كه دوستشان داريم و دوستمان دارند احساس تنهايي مي‌كنيم. گاهي اوقات گويي با خودمان قهر كرده‌ايم و سر آشتي كردن نداريم. در چنين مواقعي تعداد زيادي از ما مي ترسيم و به تب و تاب مي افتيم كه فوراً از شر اين حال نامناسب نجات پيدا كنيم. />

/>

اين بلاگر نوشته است:‌ در اين دوره‌ها، هرچقدر بيشتر دست و پا بزنيم ناراحتي‌مان تشديد مي‌شود. بايد واكنش‌هايمان را در برابر اين شرايط آناليز و كنترل كنيم و خاطر جمع باشيم كه به زودي به همان دليلي كه نمي‌دانيم چرا اين حالات به‌ ما دست داد، حالمان رو به بهبودي خواهد نهاد. مهم اين است كه حال مان را به اطرافيان نامطمئن نگوييم. چرا كه در قضاوت آنها نسبت به ما و گاهي اوقات در تثبيت حال نامساعدمان تاثير خواهد گذاشت. حال بد ما بخشي از وجود ماست. ما بايد با تمام وجود، تمام وجودمان را دوست داشته باشيم.

/ 0 نظر / 11 بازدید