اهداف كميته كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني اعلام شد

  اهداف و برنامه‌هاي كميته كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني در خصوص استفاده از آنتي‌بيوتيك، موارد جديد گندزداها، دفع زباله، ارزيابي كليه امور مربوط به كنترل عفونت، نظارت و پايش، تدوين برنامه آموزشي برقراري نظام مراقبت عفونت بيمارستاني و در نهايت حفظ سلامت بيماران، كاركنان و ملاقات‌كنندگان تبيين و تشريح شد. دكتر هاشم جارياني رييس اداره امور بيمارستانهاي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت تشكيل پرونده انفرادي براي پرسنل بيمارستاني جهت واكسيناسيون، چكاپ و انجام آزمايشات دوره‌اي اظهار كرد: تدوين دستورالعمل شست‌وشوي دستها و نحوه برخورد با بيماران از برنامه‌هايي است كه در عمق كميته كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني نهفته و جزو برنامه‌هاي جديد اين اداره محسوب مي‌شود. وي با بيان اين كه پرسنل بيمارستاني در معرض خطر بايد عليه هپاتيت B واكسينه شوند، گفت: واكسيناسيون هپاتيت B عمدتا شامل پرسنل بخش دياليز و ICU مي‌شود. دكتر جارياني با بيان اين كه رعايت احتياطات استاندارد براي همه بيماران و پرسنل كه با خون، همه مايعات دفعي به جز عرق، پوست‌هاي آسيب ديده در تماس هستند الزاميست، گفت: اين احتياطات شامل حال همراه بيمار و دانشجويان نيز مي‌شود. وي شستن دست، استفاده از دستكش و ماسك، ملحفه و تجهيزات مناسب را از احتياطات استاندارد لحاظ شده برشمرد و افزود: شستن دست به مدت 10 تا 15 دقيقه با آب و صابون تا 50 درصد در كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني مؤثرست؛ اين در حاليست كه استفاده از مواد ضد عفوني كننده نظير بتادين و در صورت نبود sink استفاده از الكل جهت شست‌وشو از ديگر روشهاي كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني است. رييس اداره امور بيمارستانهاي وزارت بهداشت در ادامه به ضرورت استريل كردن و گندزدايي كاتتر و سوزن به عنوان اشيا در تماس با خون، وسايل آندوسكوپي اشاره كرد و افزود: بهينه‌سازي نظام سلامت و كنترل عفونت بيمارستاني مستلزم وجود سيستم گزارش‌دهي بيماران، مثبت و مصوب‌سازي اين اطلاعات است، كه با ايجاد e-card و پرونده الكترونيكي گام مؤثري در اين راستا برداشته خواهد شد. وي ادامه داد: هم اكنون كنترل عفونت بيمارستاني نيازمند وجود نظام مراقبت فعال بيمارستاني است كه در اين راستا طراحي سيستم گزارش دهي و تعريف پست سازماني براي پرستار و پزشك مسؤول كنترل عفونت و ارايه آموزشهاي آكادميك ضروري به نظر مي‌رسد. وي تهيه پروتكل درماني با هدف مصرف بهينه آنتي بيوتيك و تاكيد بر شست‌وشوي دستها را از برنامه‌هاي اين اداره برشمرد و در ادامه از ارايه دستورالعمل كنترل عفونت‌ها با عنوان اداره نوين بيمارستاني به دانشگاه‌ها و بيمارستانها خبر داد و به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: ‌كمبود نيرو و منابع مالي و بسياري از مسايل ديگر مانع از رسيدن به هدف ايده‌آل، دلخواه و مؤثر در كنترل عفونت در بيمارستانها شده است. وي با مؤثر دانستن آموزش به كليه واحدها و ارگانها گفت: عفونت بيمارستاني به عفونتي اطلاق مي‌شود كه پس از پذيرش بيمار كه غالبا 48 تا 72 ساعت است و يا 10 تا 30 روز پس از ترخيص بيمار رخ مي‌دهد. رييس اداره امور بيمارستانهاي وزارت بهداشت با بيان اين كه به دنبال اعمال جراحي كه جسم خارجي در بدن كار گذاشته مي‌شود ((implant عفونت بيمارستاني تا يكسال پس از عمل هم به وقوع مي‌پيوندد، گفت: عفونت بيمارستاني در 42 درصد موارد به صورت عفونت ادراري، 24 درصد موارد در زخم‌هاي جراحي، 15 تا 20 درصد موارد به صورت پنوموني و 5 تا 10 درصد به صورت عفونت در خون تظاهر مي‌كند. دكتر جارياني عفونت ادراري را شايعترين و پنوموني را كشنده‌ترين عفونت بيمارستاني برشمرد و افزود: پس از آن ورود عفونت به گردش خون به عنوان كشنده‌ترين عفونت بيمارستاني مطرح است. وي عفونت‌هاي بيمارستاني را به لحاظ مرگ و مير و ناخوشي، افزايش طول مدت بستري و تحميل هزينه‌هاي مراقبتي و تشخيصي حائز اهميت دانست و افزود: نتايج تحقيقات در آمريكا نشان داده كه از هر 100 بيمار بستري در بيمارستان 5 تا 7 نفر به عفونت بيمارستاني دچار مي‌شوند كه در برخي از بخشها نظير ICU اين شيوع تا 50 درصد است دكتر جارياني با بيان اين كه بر اساس آمارهاي جهاني عفونت‌هاي بيمارستاني سالانه 19 هزار نفر را به كام مرگ مي‌كشاند، گفت: عفونت‌هاي بيمارستاني سالانه باعث اتلاف هزينه 5/4 ميليارد دلاري در ايالات متحده آمريكا مي‌شود. وي بيماران بستري در بخشهاي ICU، عفوني و پيوند و سوختگي را بيشتر در معرض خطر عفونت‌ بيمارستاني دانست و يادآور شد: لذا بيشترين تمركز فعاليت كميته‌هاي كنترل عفونت بيمارستاني در اين بخشهاست و بايد همه اعضاي تيم كمك بهيار، پرستار، همراهان و خدمات به طور مستقيم و غير مستقيم در كنترل و انتقال عفونت دخيل باشند. وي با اشاره به وجود سيستم ارزشيابي كمي بيمارستاني گفت: مي‌كوشيم تا شاخص‌هاي كيفي هم به آن اضافه شود و كيفيت درمان مدنظر قرار گيرد كه ظرف 2 ماه آينده شاخص‌هاي كيفي به همه بيمارستانها ابلاغ خواهد شد. رييس اداره امور بيمارستانهاي وزارت بهداشت مهمترين و شاخص‌ترين راههاي انتقال عفونت را تماس مستقيم و غير مستقيم برشمرد و ادامه داد: تماس غير مستقيم از طريق اشيا واسطه نظير سوزن، دستكش، پانسمان، صورت مي‌گيرد. وي گفت: نوزادان و سالمندان بيشتر در معرض ابتلا به عفونت بيمارستاني قرار دارند و ابتلا به نارسايي كليه، سيروز كبدي، ديابت، بيماريهاي تنفسي، نقص ايمني مادرزادي اكتسابي نظير سوء تغذيه و ايمنوساپرسيو، ايدز،‌ تصادفات، جراحي، آندوسكوپي، سوختگي و استفاده از داروهاي آنتي بيوتيك فرد را در معرض خطر بيشتر ابتلا به عفونت بيمارستاني قرار مي‌دهد. لذا بر اين اساس برنامه‌هاي كميته كنترل عفونت بيمارستاني جهت هدايت و جلوگيري از بروز عفوت بيمارستاني طراحي شد. دكتر جارياني باكتريهاي هوازي را در 87 درصد موارد، قارچها در 9 درصد، ويروسها و انگل‌ها را در يك درصد موارد عامل عفونت بيمارستاني دانست و يادآور شد: اشريشياكلي (E_coli) شايعترين علت عفونت ادراري و استافيلوكوك آرئوس شايعترين علت زخم‌هاي جراحي دستگاه تنفسي است و همواره به عنوان شايعترين ميكروارگانيسم‌هاي مسبب عفونت‌هاي بيمارستاني مطرح هستند. وي در تعريف كنترل عفونت بيمارستاني گفت: در نتيجه كنترل عفونت بيمارستاني بايد خطر اكتساب آن در نتيجه محافظت از بيماران، كاركنان، دانشجويان و ملاقات كنندگان كنترل شود لذا كميته كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني، از مهمترين و اصلي‌ترين كميته‌هاي موجود در بيمارستان است. دكتر جارياني فعاليت كميته‌هاي كنترل عفونت بيمارستاني را به علت عدم نظارت و آگاهي كامل مديران بيمارستاني كمرنگ دانست و يادآور شد: از وظايف اصلي اين كميته آموزش كاركنان، همراهان و دانشجويان است. رييس اداره امور بيمارستانهاي وزارت بهداشت با بيان اين كه براي جلوگيري از بروز مقاومت دارويي به آنتي بيوتيك بايد در جهت مصرف بهينه دارو كوشيد، به ايسنا گفت: متاسفانه 50 درصد آنتي بيوتيك‌هاي مصرفي در كشور به غلط مصرف مي‌شود و حال آنكه آنتي بيوتيك بايد با دوز خاص و در زمان خاص به مصرف برسد. دكتر جارياني در خاتمه اعلام كرد كه روزانه 800 مرگ در كشور به وقوع مي پيوندد كه 198 نفر به علت سكته قلبي، 82 نفر به علت سكته مغزي، 50 نفر در اثر بيماري تنفسي (10 نفر پنوموني و 12 نفر آسم)، 20 نفر در اثر حوادث عمدي (12 خودكشي و 7 نفر قتل)، 133 نفر در اثر حوادث غيرعمدي (تصادفات 87 نفر، سوختگي 10 نفر و غرق شدگي به طور متوسط 5 نفر)، 62 نفر بر اثر ابتلا به سرطان (سرطان معده 21، لوسمي 8 و سرطان ريه 12 نفر) جان خود را از دست مي‌دهند.

/ 0 نظر / 31 بازدید