ارتقای کیفیت زندگی و مجلس

کیفیت زندگی به طور معمول دربرگیرنده مجموعه‌ای از تجارب ذهنی است که هر فرد از زندگی خود و شرایطی که در آن قرار دارد، ارایه می‌دهد. کیفیت زندگی آمیزه‌ای است از رضایت‌مندی فرد از کارایی‌اش و ارتباطات فعال یا غیرفعالی که با محیط پیرامون‌اش دارد. کارایی فرد در کیفیت زندگی دارای چهار جنبه اصلی شامل عملکرد جسمانی، عملکرد روانی، عملکرد اجتماعی و وضعیت شغلی است. کیفیت زندگی همه جنبه‌های زندگی از جمله سطح سواد، فعالیت‌های دوران فراغت، مسکن، اشتغال، محیط‌زیست و غیره را نیز دربرمی‌گیرد. از لحاظ مفهومی، کیفیت زندگی به کیفیت حیات، ارزش‌های انسانی و اقناع نیازها اشاره دارد و توصیف دیگر آن کامل زیستن است. کیفیت زندگی بیش از آنکه توصیفی برای وضعیت سلامت فرد باشد، انعکاسی از این است که وی چگونه وضعیت سلامت و سایر جنبه‌های مرتبط با سلامت زندگی خود را درک می‌کند و به آن واکنش نشان می‌دهد. بنابراین کیفیت کلی زندگی علاوه بر عوامل مربوط به سلامت، دربرگیرنده اجزای به ظاهر غیرمرتبط با سلامت مانند شغل، خانواده، دوستان و سایر امور زندگی نیز هست بنابراین برخی کیفیت زندگی را به دو جنبه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و کیفیت عمومی زندگی تقسیم کرده‌اند. برخی مولفان، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را معادل سلامت درک شده دانسته‌اند. در تعریف کیفیت زندگی با مفهوم سودمندی زمان به معنای ترجیح کیفیت زندگی بر طول زندگی رو به رو می‌شویم. ارتقای کیفیت زندگی گاهی به عنوان سازمان‌یابی دوباره ویژگی‌های جسمانی، روانی و اجتماعی یک فرد به شکل یک کل هماهنگ که بتواند بعد از بیماری یا آسیب ناتوان‌کننده‌ای دوباره زندگی متعادلی را شروع کند، تعریف می‌شود. کیفیت زندگی را به صورت اندازه‌گیری فاصله موجود میان امیدها و انتظارات افراد نیز تعریف می‌کنند. اگرچه این دیدگاه‌ها متفاوت به نظر می‌رسند اما در واقع یکی هستند. به عبارت دیگر، همگی آنها درباره یک تاثیر فردی درک شده از سوی افراد دچار مشکل یا جمعیت طبیعی درباره وضعیت سلامت‌شان اما با نام‌ها و کاربردهای گوناگون بحث می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت،‌ کیفیت زندگی را به عنوان جایگاه درک شده افراد در همان بستر فرهنگی و ارزشی توجیه‌کننده اهداف، انتظارات، سلایق و علایق آنها تعریف می‌کند. ابزار سنجش کیفیت زندگی باید جنبه‌های جسمانی، روانی، اجتماعی و عملکردی زندگی را بررسی کند. کیفیت زندگی می‌تواند بیانگر قضاوت افراد درباره ارزش‌ها و انتظارات‌شان باشد. تمرکز بر ارتقای عادلانه کیفیت زندگی مردم راهبرد موثری است برای حرکت از تلاش صرف برای زنده بودن به سوی زنده، وابسته به ارزش‌ها و شایسته بودن. تربیت و پرورش نسلی برخوردار از زندگی با کیفیت، نیروی مولد و موثر مورد نیاز برای توسعه پایدار کشور و تحقق اهداف بزرگ سند چشم‌انداز 20 ساله را فراهم می‌سازد. زندگی با کیفیت حقی است، برای تمامی مردم که بدون تصویب سیاست‌های حامی ارتقای عادلانه کیفیت زندگی، توسعه محیط‌های زندگی کیفی، توسعه اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه کیفیت زندگی، توانمندسازی مردم برای برخورداری از یک زندگی با کیفیت و بازنگری در ساختارهای کاهنده کیفیت زندگی محقق نمی‌شود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نقش موثری در تصویب قوانین حامی این مداخلات پنج‌گانه ارتقای عادلانه کیفیت زندگی در کشور دارند. مقدمه هر حرکتی برای ارتقای عادلانه کیفیت زندگی مردم، تعیین کیفیت فعلی زندگی اقشار گوناگون مردم به تفکیک استان، شهر و حتی محله به ویژه در کلان شهرها و روستا است. شاخص‌های کیفیت زندگی شامل شاخص‌های دموگرافیک، شاخص‌های محیط شهری، شاخص‌های سلامت، شاخص‌های همبستگی جامعه، شاخص‌های اشتغال و اقتصاد، شاخص‌های دموکراسی، شاخص‌های مسکن و شاخص‌های امنیت است. تدوین قوانینی برای تعیین وضعیت پایه و ادواری کیفیت زندگی اقشار گوناگون مردم در کشور به تفکیک استان، شهر و حتی محله به ویژه در کلان شهرها و روستا، هدایت موثر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی کشور به سوی ارتقای عادلانه کیفیت زندگی و نیز نظارت کامل بر مداخلاتی که در این زمینه اجرا می‌شود، رسالت بزرگی است که بر دوش تمامی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سنگینی می‌کند.

سلامت

/ 2 نظر / 18 بازدید
علی

دامنه مجانی به سایتها و وبلاگها دامنه مجانی با امکانات زیاد میده به دوستانتون هم معرفی کنید http://orq.ir you.orq.ir

علی

دامنه مجانی به سایتها و وبلاگها دامنه مجانی با امکانات زیاد میده به دوستانتون هم معرفی کنید http://orq.ir you.orq.ir